ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι πιστοποιήσεις και τα συστήματα διαχείρισης είναι για την εταιρία ΒΟΡΑΣ απαραίτητα εργαλεία λειτουργίας και διοίκησης προκείμενου να ανταποκρίνεται, καθημερινά, στις απαιτήσεις μίας εταιρικής κουλτούρας που στοχεύει στην αριστεία.
Η ασφάλεια, η ποιότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη εξασφαλίζονται και πιστοποιούνται μέσω:

  • Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνές πρότυπου ISO 22000:2005.
  • Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015.
  • Αειφορίας βάσει της 2009/28/ΕΚ Κοινοτικής Οδηγίας και σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης αειφορίας ISCC EU.
  • Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλείας Πληροφοριών ISO 27001:2013

Ψυκτικών εγκαταστάσεων

Συλλογή – επεξεργασία – συντήρηση & διάθεση δερμάτων

Τεμαχισμού, αποστέωσης, συσκευασίας νωπού
και κατεψυγμένου κρέατος,
μηρυκαστικών-χοίρων
και κατάψυξης του νωπού κρέατος

Εμπόρου τύπου Α

Επεξεργασίας, συσκευασίας
και κατάψυξης, άκρων, στομάχων, εντέρων

Εμπόρου ΖΥΠ τύπου Β’

Τήξης ζωικού λίπους

Εμπόρου ΖΥΠ κατ. 2-3 τύπου Α’

Ψυκτικών εγκαταστάσεων υποκατάστημα

ΡΙΖΑΡΙ, ΤΚ 58200 ΕΔΕΣΣΑ
Τ.2381026490-2381091190-1
F.2381091108
E.info@voulgarakis.com.gr

ΡΙΖΑΡΙ, ΤΚ 58200 ΕΔΕΣΣΑ
Τ.2381026490-2381091190-1
F.2381091108
E.info@voulgarakis.com.gr